• Plot introduction:
  • 雷宇(王一博 饰)等优秀飞行员经过严苛选拔正式成为试飞员,他们在队长张挺(胡军 饰)的带领下,参与到了最新型战机的试飞。高空之上,发动机骤停甚至失火,飞机失去控制……他们一次次与死神过招,只为获取最极限的数据。随着战机交付日期的临近,任务难度逐渐升级,他们能否凯旋……

最近更新

[中国大陆 / 悬疑]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 悬疑]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 家庭]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]